Бджільництво в Україні
< На головну | Медовий ринок | Замовити сторінку >  < На главную | Медовый рынок | Заказать страницу>
 
Компактний і економічний електропривід для медогонок, з широким діапазоном регулювань і таймером.

ПЕМ - 60

Компактный и экономичный электропривод для медогонок, с широким диапазоном регулировок и таймером.

ПЭМ - 60

Привід електричний для медогонки
ПЕМ-60.
ТУ 4739-001-0122720443-2004

Електричний привід для медогонки (далі ел. привід) призначений для використання як на великих, так і на малих, аматорських пасіках при виробництві товарного меду в польових і стаціонарних умовах.
Ел. привід може бути встановлений на стандартних хордових 2х, 3х чи 4х рамкових медогонках.
Застосування даного ел. приводу різко скорочує трудомісткість робіт і витрати часу при відкачці товарного меду і як наслідок одержання більшої кількості меду.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип ел. приводу - імпульсний
Номінальна напруга живлення - 12В
Потужність ел. двигуна – 60 вт
Споживана енергія (середня) - 2,5 А/год
Роб. діапазон напруг живлення - від 8 до 15В
Режим роботи -тривалий, економічний
Швидкість обертання регульована - від 30 до 150 об/хв
Режим обертання - стабілізований
Час обертання регульований - від 1 до 10 хв
Контроль напруги акум. – 15 В, 10 В, 8 В візуальний
Маса приводу - 1,7 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

1. Ел. привід із блоком управління, датчиком обертання медогонки і кріпленням у зборі
2. Шків із кріпленням (діаметр отв. 14 мм)
3. Ремінь
4. Магніт датчика обертання медогонки
5. Інструкція з експлуатації
Привод электрический для медогонки
ПЭМ-60
ТУ 4739-001-0122720443-2004

Электрический привод для медогонки (далее эл. привод) предназначен для использования как на больших, так и на маленьких, любительских пасеках при производстве товарного меда в полевых и стационарных условиях.
Эл. привод может быть установлен на стандартных хордовых 2х, 3х или 4х рамочных медогонках.
Применение данного эл. привода резко сокращает трудоемкость работ и затраты времени при откачке товарного меда и как следствие получение большего количества меда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип эл. привода -импульсный
Номинальное напряжение питания - 12В
Мощность эл. двигателя -60вт
Потребляемая энергия (средняя) - 2,5 А/ч
Раб. диапазон напряж. питания - от 8 до 15В
Режим работы -продолжительный, экономичный
Скорость вращения регулир. - от 30 до 150 об/мин
Режим вращения -стабилизированный
Время вращения регулир. - от 1 до 10 мин
Контроль напряжения аккум. – 15 В,10 В, 8 В визуальный
Масса привода - 1,7 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Эл. привод с блоком управления, датчиком вращения медогонки и креплением в сборе
2. Шкив с креплением (диаметр отв. 14 мм)
3. Ремень
4. Магнит датчика вращения медогонки
5. Инструкция по эксплуатации


ОПИС
Блок управління встановлений на приводі має:
1.Ручку регулювання (установки) швидкості обертання медогонки
2.Ручку регулювання (установки) часу обертання медогонки
3.Кнопка включення "Пуск"
4.Кнопка вимикання "Стоп" (потрібна, якщо потрібно зупинити, не чекаючи відключення таймером)
5.Перемикач напрямку обертання
6.Індикатори:
Норма 15В - Норм. напр. акумулятора-Зелений
Розрядж. 10В - Пониж. напруга акумулятора-Жовтий
Межа 8В - Мінім. напр. акумулятора-Червоний
Включ. таймера Зелений
Роботи ел. двигуна. Жовтий

Привід компактний і легко налагоджується і встановлюється тому що всі стандартні медогонки 2х, 3х, чи 4х рамкові мають діаметр вала 14 мм.

Привід дуже економічний тому що працює в імпульсному режимі, а у всіх відомих приводах ел. двигун включений на весь час обертання медогонки.

ПОЯСНЕННЯ

В імпульсному режимі, у залежності від заданої Вами швидкості обертання, ел. двигун включений на якийсь час, після чого обертання продовжується по інерції (і так кожен оборот медогонки).
Тому в залежності від заданої Вами швидкості, приміром, з 3х хвилин роботи – 1 хв. працює ел. двигун, а 2 хв. медогонка обертається по інерції.

В міру звільнення від меду швидкість обертання збільшуються (тому що рамки легшають).
Блок управління, завдяки датчику "обертання медогонки", визначає швидкість обертання і при досягненні заданої швидкості стабілізує її (тобто подальша робота медогонки відбувається з заданою швидкістю).

При натисканні кнопки "Пуск" у залежності від положення перемикача напрямку обертання, медогонка починає обертатися в ту чи іншу сторону.
Після закінчення заданого часу привід відключається і медогонка зупиняється.

ЦІНИ
згідно прайсу без вартості пересилання:


Кількість
від 1 до 2
від 3 і більше
Ціна 1 компл.
2500 руб.
2200 руб.

 Гарантійний термін 1 рік.

Відправлення поштовою посилкою по Україні можлива тільки після передоплати.
Відправлення поштою післяплатою можливе тільки по Росії.

ОПИСАНИЕ
Блок управления установленный на приводе имеет:
1.Ручку регулировки (установки) скорости вращения медогонки
2.Ручку регулировки (установки) времени вращения медогонки
3.Кнопка включения "Пуск"
4.Кнопка выключения "Стоп" (нужна, если нужно остановить, не дожидаясь отключения таймером)
5.Переключатель направления вращения
6.Индикаторы:
Норма 15В - Норм. напряж. аккумулятора Зеленый
Разряж.10В- Пониж. напряж. аккумулятора Желтый
Предел 8В- Миним. напряж. аккумулятора Красный
Включ. таймера Зеленый
Работы эл. двигат. Желтый

Привод компактный и легко настраивается и устанавливается т.к. все стандартные медогонки 2х, 3х, или 4х рамочные имеют диаметр вала 14 мм.

Привод очень экономичный т.к. работает в импульсном режиме, а во всех известных приводах эл. двигатель включен на все время вращения медогонки.

 ПОЯСНЕНИЕ

 В импульсном режиме, в зависимости от заданной Вами скорости вращения, эл. двигатель включен на некоторое время, после чего вращение продолжается по инерции (и так каждый оборот медогонки).
 Поэтому в зависимости от заданной Вами скорости, к примеру, из 3х минут работы – 1 мин. работает эл. двигатель, а 2 мин. медогонка вращается по инерции.

По мере освобождения от меда скорость вращения увеличивается (т.к. рамки становятся легче).
Блок управления, благодаря датчику "вращения медогонки", определяет скорость вращения и при достижении заданной скорости стабилизирует ее (т.е. дальнейшая работа медогонки происходит с заданной скоростью).

При нажатии кнопки "Пуск" в зависимости от положения переключателя направления вращения, медогонка начинает вращаться в ту или иную сторону.
По истечении заданного времени привод отключается и медогонка останавливается.

ЦЕНЫ
по прайсу без стоимости пересылки:


Количество
от 1 до 2
от 3 и более
Цена 1 компл.
2500 руб.
2200 руб.

 Гарантийный срок 1 год.

Отправка почтовой посылкой по Украине возможна только после предоплаты.
Отправка по почте наложенным платежом возможна только по России.АДРЕС:
 346909 Россия, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Волгодонская 31, кв.1
тел. (86369) 26245 
Грановский Юрий Анатольевич
E-mail: yag@donlink.ru
< На головну | Медовий ринок | Замовити сторінку >  < На главную | Медовый рынок | Заказать страницу>

До початку сторінки


bigmir)net TOP 100
Вебмайстер Юрій Мирний