Бджільництво в Україні
< На головну сторінку | Медовий ринок >                          < На главную | Медовый рынок >
 
Компанія Бентлі Україна представляє на українському ринку продукцію американських компаній Bentley Instruments, Charm sciences – лідерів  на ринку виробництва аналітичного устаткування для визначення якості молока, меду та ін. продуктів.
Компания Бентли Украина представляет на                        украинском рынке продукцию американских компаний Bentley Instruments, Charm sciences являющимися лидерами на рынке производства аналитического оборудования для определения качества молока, меда и др. продуктов.

 
Система для аналізу меду
РІА (Радіо Імуно Аналізатор) ЧАРМ II
(Charm II)

  В основі принципу аналізу цього приладу лежить аналіз на антитіла за допомогою бактеріального рецептора. Для визначення кожного з антибіотиків потрібно два реагенти:
- мічений радіоактивними ізотопами [14C] або [3H] антибіотик
- зв’язуючий реагент у вигляді бактеріального рецептора, що реагує на антибіотики (специфічне антитіло, пов'язане з мікробною клітиною).
Коли в пробу, що містить антибіотик, додають єднальний реагент, антибіотик зв'язується із чутливими ділянками бактеріального рецептора. Це перешкоджає  зв'язуванню міченого антибіотика [14C] або [3H] з активними центрами рецептора. Отже, чим більша кількість зв'язаного міченого радіоактивними ізотопами [14C] або [3H] антибіотика, тим менше антибіотика в пробі.
Кількість зв'язаного міченого антибіотика оцінюється на аналізаторі Charm II.
Є тест-набори для наступних областей: антимікробні ліки (бета-лактами, сульфонамиди, тетрацикліни, макроліди, аміногликозиди й хлорамфеникол), афлатоксин, пестициди, лужна фосфатаза й бактеріальний аналіз у меді.
Всі результати тестів Charm II представлені в цифровій формі, так що не потрібна складна інтерпретація або оцінка. Завдяки цьому тести можуть бути точно виконані будь-яким лаборантом. Кількісні результати говорять "скільки", а також "так чи ні". У системі Charm II сполучаються мінімальні вимоги до трудомісткості, малим витратам, стабільним реактивам і надійності установки.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- аналізатор використовуе РІА метод ( метод радіо-імуно аналізу) для визначення наявності різних родин антибіотиків у меді.
- швидкість аналізу -15 хв. після приготування зразка для аналізу.
- рівень визначення - ЄС MRL або близький до нього.
Необхідно відзначити, що система CHARM II універсальна. Тест набори дозволяють визначати наявність небажаних речовин не тільки в меді, а й у молоці, м'ясі, яйцях, сечовині, крові, нирках, рибі, сироватці, зерні.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТЬ:

1. Аналізатор CHARM II 7600
2. Принтер
3. Інкубатор INCTRONIC 2
4. Центрифуга
5. Робоча станція (підставка для пипетів, міксер, дозатор, таймер, коробка для відходів).

 

Система для анализа меда
РИА (Радио Имуно Анализатор) ЧАРМ II
(Charm II)

  В основе принципа анализа этого прибора лежит анализ на антитела при помощи бактериального рецептора. Для определения любого из антибиотиков требуется два реагента:
-меченый радиоактивными изотопами [14C] или [3H] антибиотик
-связывающий реагент в виде бактериального рецептора, реагирующего на антибиотики (специфическое антитело, связанное с микробной клеткой).
Когда в пробу, содержащую антибиотик, добавляют связывающий реагент, антибиотик связывается с чувствительными участками бактериального рецептора. Это препятствует  связыванию меченного антибиотика [14C] или [3H] с активными центрами рецептора. Следовательно, чем большее количество связанного меченого радиоактивными изотопами [14C] или [3H] антибиотика, тем меньше антибиотика в пробе.
Количество связанного меченного антибиотика оценивается на анализаторе Charm II.
Имеются тест-наборы для следующих областей: антимикробные лекарства (бета-лактамы, сульфонамиды, тетрациклины, макролиды, аминогликозиды и хлорамфеникол), афлатоксин,пестициды, щелочная фосфатаза и бактериальный анализ в тканях мышц, печени, почек, в рыбах, в морских животных, в воде, яйцах, меде, сыворотке, моче, молоке, кормах, зерне и др.
Все результаты тестов Charm II представлены в цифровой форме, так что не нужна сложная интерпретация или оценка. Благодаря этому тесты могут быть точно выполнены любым лаборантом. Количественные результаты говорят "сколько", а также "да или нет". В системе Charm II сочетаются минимальные требования к трудоемкости, малым расходам, стабильным реактивам и надежности установки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- анализатор использует РИА метод ( метод радио-имуно анализа) для определения наличия различных семей антибиотиков в разном материале ( молоко, мясо, мед, серум, кровь, мочевина, почки).
- быстрота анализа -15 мин. после приготовления образца для анализа.
- уровень определения – ЕС MRL или близкий к нему
- комплект системы включает: центрифугу, инкубаторы, подготовительный модуль.

 В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ:

1. Анализатор CHARM II 7600
2. Принтер
3. Инкубатор INCTRONIC 2
4. Центрифуга
5. Рабочая станция (подставка для пипетов, миксер, дозатор, таймер, коробка для отходов).НАША АДРЕСА | НАШ АДРЕС

 ТОВ “ Бентлі Україна” 

04070 м. Київ, вул. В. Хвойки, 10 
Тел. 492-18-56, факс 492-18-55

E-mail: muz@bentley.kiev.ua

< На головну сторінку | Медовий ринок >                       < На главную | Медовый рынок >


 
 

До початку сторінки


bigmir)net TOP 100
Вебмайстер Юрій Мирний