НА ГОЛОВНУ СТОРІНКУ

< НА ГОЛОВНУ > < ДО ПЕРЕЛІКУ МАТЕРІАЛІВ >  < НА ГЛАВНУЮ > < К ПЕРЕЧНЮ МАТЕРИАЛОВ >

Ветютнева Н.О., Тодорова В.І., Пащенко О.О., Варламов Д.О.
АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ АПІФІТОТЕРАПІЇ НА ЕТАПАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ.
Кафедра контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П.Л.Шупика, відділ апітерапії Національного наукового центру «Інститут бджільництва» ім.П.І. Прокоповича Української академії аграрних наук, відділення нетрадиційних методів лікуванні Ірпінського військового шпиталю.

Характерною ознакою сьогодення є реалізація у вищий медичній школі масштабної програми запровадження засад Болонської декларації, до якої Україна офіційно приєдналась у 2005 році. [1]. Інтеграція України в Європейський освітній простір та докорінні зміни, що відбулися за останнє десятиріччя в галузі освіти вимагають від професорсько - викладацького складу поєднань сучасного бачення розвитку дисципліни, високого професіоналізму, творчого підходу, особливо при викладанні предметів за оригінальними програмами [4,5]. 
На кафедрі контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П.Л. Шупика проводиться цикл тематичного удосконалення для лікарів та провізорів «Застосування апі- фітозасобів та медичних п’явок у профілактиці та лікуванні захворювань». Цей унікальний інтегрований кур  базується на вивченні та систематизації елементів кількох дисциплін і організаційно створювався разом з відділом апітерапії Національного наукового центру «Інститут бджільництва» ім.П.І.Прокоповича Української академії аграрних наук.
Навчальна програма призначена для підготовки провізорів і лікарів в галузі поглиблення теоретичних знань відносно застосування апізасобів, лікарських засобів рослинного походження та медичної п’явки в профілактиці і лікуванні захворювань різних нозологічних груп. Метою циклу є набуття сучасних теоретичних знань і практичних навичок щодо використання і впровадження в медичну практику продуктів бджільництва, засобів фітотерапії, та гірудотерапії.
Термін навчання на циклі – 1 місяць (156 учбових годин), з перерозподілом годин, адаптованим до принципів кредитно-модульної системи навчання і оцінювання знань. Зміст програми охоплює найбільш актуальні питання використання фіто- та апізасобів та медичної п’явки. Слухачам надається повна інформаціюя про головні напрямки створення, вивчення та застосування в медицині фіто- та апізасобів, фітоніринг - сучасну систему створення стандартизованих фітозасобів.
Навчальний план циклу включає:
• теоретичне вивчення розділів навчальної програми 
• оволодіння практичними навичками.
В процесі навчання передбачено такі види занять: 
• лекції,
• практичні заняття, 
• семінари.
Кафедра має 10 навчальних баз для якісного забезпечення проведення занять на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклів та спеціалізації (інтернатури) для провізорів. Це такі бази, як: Державне підприємство Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України, Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів в м. Києві, Українська медична компанія «Медіал»,Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАЛБІ», Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОМЕД», Інститут бджільництва ім. П.І.Прокоповича Української академії аграрних наук, тощо.
Викладання дисциплін циклу «Застосування апі - фітозасобів та медичних п’явок у профілактиці та лікуванні захворювань» згідно програми та навчальних планів, перш за все, стає більш наближеним до практичної діяльності провізора та лікаря. 
Тому всі практичні та семінарські заняття проходять на таких навчальних базах, як 
• база Національного наукового центру «Інститут бджільництва» ім.П.І.Прокоповича Української академії аграрних наук та 
• відділення нетрадиційних методів лікування Ірпінського військового шпиталю. 
Інтеграція України в Європейський освітній простір обумовила також зміну парадигми надання медичних послуг, розвитку фармацевтичного сектору, та вимог до персоналу, задіяного в сфері обігу лікарських засобів. Відповідно змінюється і система сучасних уявлень, принципів і методологія підвищення кваліфікації лікарів та провізорів [3]. 
Програма циклу «Застосування апі - фітозасобів та медичних п’явок у профілактиці та лікуванні захворювань» складається із чотирьох змістовних модулів. Це - модуль 1 «Лікарські засоби рослинного походження та продуктів бджільництва» (22 години), модуль 2 «Біологічно активні речовини лікарських рослин, продуктів бджільництва та медичних п’явок» (42 години), модуль 3 «Застосування фіто- і апізасобів та медичної п’явки в медицині» (52 години), модуль 4 «Забезпечення якості фіто-, апізасобів та медичної п’явки під час виробництва, реалізації, зберігання та медичного застосування» (32 години).
Програма фітотерапевтичного блоку охоплює такі питання як 
Сучасний стан і перспективи застосування фітозасобів у медицині.
Фітоніринг – сучасна система створення стандартизованих фітозасобів. 
Сучасний стан вивчення та використання біологічно активних речовин лікарських рослин
Лікарська рослинна сировина та стандартизовані рослинні засоби на сьогодні займають все більший відсоток фармацевтичного ринку. Крім того, спостерігається зростання зацікавленості лікарів різних спеціальностей до використання фітотерапевтичних засобів з огляду на їхню більш м’яку дію, широкий спектр фармакологічної активності, відсутність або мінімізацію ризику щодо передозування та наявності побічної дії тощо. 
Післядипломна освіта є максимально професійно орієнтована, тому при складанні тематичних планів, а особливо, проводячи практичні та семінарські заняття, викладачі кафедри намагаються навчити слухача інтегрувати отримані теоретичні знання в практичну діяльність. 
Наприклад, як, враховуючи фармакологічні та фізико-хімічні властивості, біологічно активних сполук (БАС) лікарських рослин, дати лікарю та хворому науково обгрунтовані рекомендації щодо виготовлення лікарських форм з рослинної сировини? 
Тому в практичні заняття включають питання щодо систематизації знань та оволодіння навиками особливостей максимального екстрагування БАС в залежності від виду лікарської форми, що виготовляється. На прикладах суцвіття липи, квіток ромашки аптечної, листа подорожника великого, надається порівняльна характеристика груп БАС, які вилучаються при приготуванні різних лікарських форм (чай, настій, відвар). Хімічний склад суцвіття липи, а саме: у квітках міститься слиз, який є найкращим імуномодулятором. При тривалому нагріванні слиз деградує на мономери і втрачає свої цілющі властивості. Крім того у квітках міститься ефірна олія, складовими частинами якої є фарнезол, флавоноїдні сполуки, похідні кемпферолу, ацельовані по кислотному залишку [6]. Чай з липи має потогінні властивості за рахунок терпеноїдів і протизапальні -за рахунок терпеноїдів і флавоноїдів. У приквіткових листочках містяться дубильні речовини, переважно конденсованої групи; при застосуванні певних технологічних прийомів вони вилучаються в невеликій кількості і вносять свою лепту у протизапальний ефект, завдяки антиоксидаційним властивостям. Але, якщо чай настоюється більше 10 хвилин після заварювання, дубильні речовини вилучаються в більшій кількості, окислюються киснем повітря і перетворюються у флобафени, тобто полімеризуються, при цьому антиоксидантні властивості чаю знижуються. Таким чином, правильно виготовлений чай стабілізує клітинні мембрани, а настій – має виражену адаптогенну дію. 
Біологічно активні сполуки, що містяться в рослинах, перебувають у постійній взаємодії. Завдяки хімічній пам’яті до взаємодій ця здатність зберігається тривалий час після вилучення БАС із сировини. Для рослинних засобів дуже важливо відпрацювати технологічний процес таким чином, щоб упорядкована структура утворилася і зберігалася впродовж терміну придатності до застосування. Саме на базі НВТОВ “Екомед” слухачі поринають у загадковий світ створення фітоконцентратів та вивчають особливі підходи до стандартизації цих засобів з урахуванням структуроутворення цих лікарських форм [7].
Поширилося використання у схемах комплексного лікування захворювань біологічно активних добавок (БАД) до раціону харчування. Останні хоч і відносяться до спеціальних харчових продуктів, проте використовуються в офіційній медичній практиці або в самолікуванні завдяки притаманним їм лікувальним чи лікувально-профілактичним властивостям. Важливе значення має вміння лікаря вибирати потрібний засіб серед великої кількості препаратів, що їх пропонує фармацевтичний і продовольчий ринок.
Програмою передумовлено поєднання продуктів бджільництва і біологічно активних речовин лікарських рослин для підвищення їх ефективності в лікуванні та профілактиці хронічних захворювань та підвищенні неспецифічної резистентності організму у дорослих та дітей. 
Тому блок апітерапії програми містить такі важливі питання , як
• Апізасоби і перспективи розвитку апітерапії в Україні
• Біологічно активні речовини продуктів бджільництва
• Забезпечення якості та технологічні аспекти виготовлення фіто- і апізасобів під час виробництва. Контроль якості фіто- і апізасобів.
• Екологічні аспекти визначення якості лікарських рослин і продуктів бджільництва.
• Застосування фітозасобів та продуктів бджільництва в медицині.
• Особливе місце у викладенні матеріалу програми займає блок «Апітоксин та застосування його в медицині. Застосування при лікуванні захворювань різних нозологічних груп». 
Заняття проводяться на базі відділу апітерапії Національного наукового центру «Інститут бджільництва» ім. П.І.Прокоповича Української академії аграрних наук. Курсанти вчаться на практичних заняттях виловити бджолу та підсадити на біологічноактивні точки. Надаються схеми лікуванні захворювань різних нозологічних груп. На спільному семінарському занятті з кафедрою курортології і рефлексотерапії НМАПО розглядаються загальні правила щодо рефлексогенних зон. Велика увага приділяється організації роботи кабінету апітерапії, вивченню питаннь виготовлення апіфітокомпозицій з використанням бджолиної обніжки, прополісу, маточкового молочка,тощо.Відпрацьовуються методики проведення медового масажу та аплікацій меду на хворих, науково обгрунтовується поєднання з ефірними оліями. 
Матеріал викладається за новою «метаболітною» теорією в фіто- та апітерапії, в основі якої лежить дія на організм людини метаболітів біологічно активних речовин цих засобів.
На базі відділення нетрадиційних методів лікування Ірпінського військового шпиталю на практичних і семінарських заняттях відпрацьовуються такі питання гірудотерапії, як
• Історія та сучасний стан гірудотерапії.
• Біологія медичної п’явки.
• Умови утримання медичної п’явки
• Дія медичної п’явки на організм. Показання, протипоказання до використання.
На практичних заняттях слухачі оволодівають секретами постановки медичної п’явки в урології та гінекології, при гострому і хронічному геморої та тріщинах прямої кищки, при переломах кісток та наслідках травм та бангатьох інших захворюваннях. Особлива увага приділяється контролю якості медияної п’явки, умовам утримання п’явок а також транспортування, збереження та доставка їх споживачу.
Поєднання біологічно активних речовин лікарських рослин з продуктами бджільництва та використання продуктів життєдіяльності медичної п’явки покращує фармакологічну активність кожного і дає можливість створення нових лікарських засобів та біологічно активних добавок. Проведення такого унікального інтегрованого курсу, як цикл тематичного удосконалення для лікарів та провізорів «Застосування апі - фітозасобів та медичних п’явок у профілактиці та лікуванні захворювань» є актуальним, адже вивчення та впровадження засобів натурального, немедикаментозного оздоровлення та профілактики виникнення різних захворювань, підвищення імунитету актуально не тільки через погіршення екологічного стану в світі, а й завдяки пріоритетам щодо здорового способу життя, які є ознакою сьогодення.

Література:
1. Банчук М.В., Волосовець О.П., Фещенко І.І., Бойчук Т.М., Булах І.Є. Безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів та якість підготовки фахівців у сфері охорони здоров’я // Науково-методична конференція з міжнародною участю “Проблеми безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів”: Збірник праць.-К., 2007.- с.3-9.
2. Болонский процес: середина пути /Под науч. ред. д-ра пед. наук, професора В.И. Байденко.- М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, Российский Новый Университет, 2005.-379с.
3. Ветютнева Н.О., Гриценко О.М., Пилипчук Л.Б.Баланда П.П.,Тодорова В.І. Кредитно-модульне навчання з питань лікознавства в післядипломній освіті провізорів та лікарів// В кн. „Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти: Мат. наук.-метод. конф. - Тез.доп.-14-15 квітня 2005, м. Тернопіль. – С.451-452.
4. Ветютнева Н.О. Актуальні питання післядипломної підготовки спеціалістів фармацевтичної галузі// Науково-методична конференція з міжнародною участю “Проблеми безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів”: Збірник праць.-К., 2007.- с.113-115.
5. Задачи по достижению здоровья для всех. Европейская политика здравоохранения. Копенгаген, 1991.
6. Биологически активные вещества лекарственных растений /Георгиевский В.П., Комиссаренко Н.Ф., Дмитрук С.Е.- Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1990.-333 с. 
7. Гриценко О.М. Фітоконцентрати серії “Джерело” як імуномодулятори. – Фармац. журн. – 2005. - №5. – С. 72-75. 

< НА ГОЛОВНУ > < ДО ПЕРЕЛІКУ МАТЕРІАЛІВ >  < НА ГЛАВНУЮ > < К ПЕРЕЧНЮ МАТЕРИАЛОВ >


bigmir)net TOP 100
Вебмайстер Юрій Мирний