НА ГОЛОВНУ СТОРІНКУ

< НА ГОЛОВНУ > < ДО ПЕРЕЛІКУ МАТЕРІАЛІВ >  < НА ГЛАВНУЮ > < К ПЕРЕЧНЮ МАТЕРИАЛОВ >

Бондар Н.С., Горчаков В.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАКЦІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ІЗ ЛИЧИНОК ВЕЛИКОЇ ВОСКОВОЇ МОЛІ.
Національний технічний університет України «КПІ»,
факультет біотехнології і біотехніки, кафедра промислової біотехнології

Велика воскова міль (Galleria mellonella) є унікальним представником світу тварин. Завдяки тому, що в її організмі виробляється фермент цераза, вона володіє рідкісною здатністю перетравлювати та засвоювати бджолиний віск. Наявність універсального комплексу біологічно активних речовин у складі екстракту, отриманого із личинок великої воскової молі, дозволяє рекомендувати його до використання у медичній практиці для стабілізації та комплексного лікування широкого кола запальних та дегенеративних процесів. Нами було досліджено процес екстракції біологічно активних речовин із личинок великої воскової молі, оскільки він є визначальним в отриманні якісних та високоефективних препаратів на основі такого екстракту.
Основною діючою речовиною екстракту личинок великої воскової молі є цераза, яка представляє собою травний фермент комахи. З метою підвищення вмісту ферменту в отримуваних екстрактах в якості матеріалу для екстрагування нами було обрано суміш гомогенату висушених личинок та їх екскрементів. В якості чинників, що впливають на якість проведення процесу екстракції, було обрано концентрацію екстрагенту (етилового спирту), температуру та тривалість процесу. Мірою визначення ступеня екстракції виступала оптична густина отриманих розчинів, виміряна фотоколориметричним методом при довжині хвилі 750 нм, як розчин порівняння використовувались спиртові розчини відповідних концентрацій. Екстракцію проводили в скляних пляшках, співвідношення сировини та екстрагенту складало 1:5 (4 г гомогенату, 20 мл розчину етилового спирту). 
Результати експериментів із визначення впливу кожного окремого фактора показали, що зі збільшенням концентрації екстрагенту від 20 до 96%об. оптична густина отримуваних розчинів зменшується, що свідчить про зниження ефективності екстрагування; зі збільшенням температури проведення процесу від 20 до 37°С, оптична густина отримуваних розчинів зростає, тобто ефективність екстрагування підвищується; дослідження впливу тривалості проведення процесу свідчить про те, що ступінь екстракції стабілізується на 10-ту добу проведення процесу, а далі практично не змінюється. Таким чином, оптимальні умови проведення процесу екстракції біологічно активних речовин із досліджуваного матеріалу є наступними: концентрація екстрагенту – 35%об., температура – 37°С, тривалість проведення процесу – 10 діб. 
Дослідження сумісного впливу різних значень досліджуваних факторів на ступінь екстракції речовин із біомаси Galleria mellonella показало, що в даних умовах загальна картина проходження процесу незначною мірою змінюється – максимальну оптичну густину має розчин, отриманий при наступних умовах: С(сп) = 35%об., t = 37?С, ? =7діб, тобто підвищення температури процесу скорочує термін його проведення.

< НА ГОЛОВНУ > < ДО ПЕРЕЛІКУ МАТЕРІАЛІВ >  < НА ГЛАВНУЮ > < К ПЕРЕЧНЮ МАТЕРИАЛОВ >


bigmir)net TOP 100
Вебмайстер Юрій Мирний