Бджільництво в Україні
< ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ >

Джерело: Урядовий портал.
Документ подано ЧАСТКОВО, лише у тій його частині, яка присвячена бджільництву.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. № 876

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для фінансової підтримки виробництва продукції тваринництва.
 

Фінансова підтримка, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за наявні бджолосім’ї

30. Фінансова підтримка надається сільськогосподарським товаровиробникам за кожну бджолосім’ю, наявну на 1 січня та збережену на 1 травня поточного року, за умови утримання не менш як 10 бджолосімей. 

Якщо у сільськогосподарських товаровиробників на 1 травня поточного року кількість бджолосімей виявилася меншою, ніж на 1 січня, але їх кількість становить не менш як 10, фінансова підтримка надається на кількість бджолосімей, наявних на 1 травня поточного року. 

31. Для отримання фінансової підтримки сільськогосподарські товаровиробники подають до 5 травня поточного року управлінням агропромислового розвитку районних та управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій: 

юридичні особи — копію звіту про стан тваринництва (форма № 24) стосовно наявності бджолосімей на 1 січня і 1 травня поточного року, засвідчену органами державної статистики;

фізичні особи — заяву та довідку про наявність бджолосімей на 1 січня і 1 травня поточного року, видану сільською, селищною, міською чи районною в місті радою. 

Сільськогосподарські товаровиробники — суб’єкти підприємницької діяльності, що провадять господарську діяльність з утримання бджолосімей не за місцем реєстрації, подають зазначені документи управлінням агропромислового розвитку районних та управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій за місцем провадження діяльності. 

32. Управління агропромислового розвитку районних та управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі отриманих документів складають відомість на бджолосім’ї в сільськогосподарських товаровиробників за формою згідно з додатком 16. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій до 10 травня поточного року подають зазначену відомість Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації — Мінагрополітики. 

Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій узагальнюють протягом п’яти днів дані отриманих відомостей, готують зведену відомість за формою згідно з додатком 17 у розрізі районів і подають її до 15 травня поточного року Мінагрополітики. 

Для здійснення контролю за достовірністю даних щодо наявності бджолосімей у сільськогосподарських товаровиробників управління агропромислового розвитку районних та управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій утворюють комісії, до складу яких входять представники відповідного управління, відповідного органу державної контрольно-ревізійної служби та сільськогосподарських товаровиробників.

Мінагрополітики на підставі отриманої інформації за погодженням з Мінфіном затверджує розмір надання фінансової підтримки за кожну бджолосім’ю, але не більш як 12 гривень, а також здійснює розподіл коштів у межах обсягу, затвердженого згідно з пунктом 2 цього Порядку, у розрізі регіонів пропорційно кількості наявних бджолосімей на 1 січня та збережених на 1 травня поточного року за даними органів державної статистики. 

Нарахування сум фінансової підтримки, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за наявні бджолосім’ї, здійснюють управління агропромислового розвитку районних та управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій в установленому розмірі.

До початку сторінки

 < ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ >


bigmir)net TOP 100
Вебмайстер Юрій Мирний